Kqxs Quảng Bình

Vị Trí:Xổ số MEGA > Kqxs Quảng Bình > Soi Cầu Âm Dương Xsmb Giới hạn tài chính của Anh quốc sẽ tăng cường việc xem xét đám khổng lồ đám mây như Microsoft

Soi Cầu Âm Dương Xsmb Giới hạn tài chính của Anh quốc sẽ tăng cường việc xem xét đám khổng lồ đám mây như Microsoft

Cập Nhật:2022-07-31 09:58    Lượt Xem:116

Soi Cầu Âm Dương Xsmb Giới hạn tài chính của Anh quốc sẽ tăng cường việc xem xét đám khổng lồ đám mây như Microsoft

Theo báo cáo ngoại quốc về phương tiện thông tin, những nhà chức trách tài chính của Anh đang chuẩn bị tăng cường kiểm tra các nhà cung cấp tính to án đám mây. Dịch vụ của các nhà cung cấp xóa tin bị gián đoạn hoặc bị hack, điều đó có thể làm rối loạn hệ thống tài chính mà ngày càng phụ thuộc vào các nhà cung cấp tính toán Mây. Description Dừng lại Theo những người quen thuộc với vấn đề này, Công ty Điều chỉnh Tập đoàn Đức (kiểu Đức) Anh đang tìm kiếm nhiều dữ liệu hơn từ các nhà cung cấp tính to án Mây AmazonSoi Cầu Âm Dương Xsmb, Microsoft và GoogleSoi Cầu Âm Dương Xsmb, bao gồm sự linh hoạt của dịch vụ. Description Dễ quá nhiều công ty chuyển dữ liệu và dịch vụ cho máy chủ của những công ty khác được điều hành bởi những công nghệ khổng lồ này, đang nắm giữ sự phát triển bùng nổ của một thị trường to àn cầu về máy tính Mây. Trong những năm gần đây, họ đã thỏa thuận với các ngân hàng Anh để giảm chi phí, thay đổi hệ thống thông tin lỗi thời, và sử dụng trí tuệ nhân tạo và các công nghệ khác để tự động dịch vụ khách hàng và điều tra tội phạm tài chính. Description Những nhà chức trách điều hành ngày càng lo ngại rằng nếu một hoặc nhiều dịch vụ thất bại cùng lúc hay bị tấn công qua mạng, có thể gây ra tổn thương lớn. Người ta báo cáo rằng nhà chức trách cũng đang cân nhắc việc tiến hành gián đoạn và kiểm tra bồi thường thảm họa. Description Một vụ thất bại lớn trong bộ tính to án đám mây của Amazon đã dẫn đến s ự gián đoạn của một số trang web và dịch vụ, nhấn mạnh mối đe dọa tiềm tàng cho ngành tài chính. Kể từ tai nạn, nhà chức trách to àn cầu đã chú ý hơn đến tính toán đám mây. Để đáp lại, Google nói rằng nó% 2thế trước; Chúng tôi cam kết hợp tác với các khách hàng dịch vụ tài chính và nhà chức trách giám sát để đảm bảo sự kiểm soát và bảo đảm trong việc quản lý rủi ro, cài đặt dữ liệu, thông suốt và tuân thủ đòi hỏi. Công ty mạng Amazon nói rằng an ninh của dịch vụ mây là% 2thế giới hiện nay; Ưu tiên cao nhất là núi 2Nhấn;. Description