Kqxs Quảng Bình

Vị Trí:Xổ số MEGA > Kqxs Quảng Bình > Xem Kết Quả Xổ Số 30 Ngày Gần Đây Evergrande thông báo kết quả điều tra s ơ bộ từ cấp 13.4 tỷ túi chờ từ chối. Hạ Hải Quân và Anh hùng được yêu cầu từ

Xem Kết Quả Xổ Số 30 Ngày Gần Đây Evergrande thông báo kết quả điều tra s ơ bộ từ cấp 13.4 tỷ túi chờ từ chối. Hạ Hải Quân và Anh hùng được yêu cầu từ

Cập Nhật:2022-07-24 10:46    Lượt Xem:170

Xem Kết Quả Xổ Số 30 Ngày Gần Đây Evergrande thông báo kết quả điều tra s ơ bộ từ cấp 13.4 tỷ túi chờ từ chối. Hạ Hải Quân và Anh hùng được yêu cầu từ

Dừng lại 2gọn; 2gọn; 2gọn Phóng viên của chúng tôi Hứa Jie

% 2ensp;% 2gọn; 2gọn; 2gọn Vào tối tháng Bảy, Trung Quốc Evergrande và Evergreen đều thông báo thông báo kết quả điều tra sơ bộ từ cấp 13.4 tỉ yuan kí gửi tài sản Evergrande củng cố các ngân hàng liên quan. Dừng lại! Dừng lại! 2gọn; 2gọn; 2gọn Thông báo giải thích khoản tiền đặt hàng đầu cho thứ 13.4 tỉ yuan. Dừng lại! Dừng lại! 2gọn; 2gọn; 2gọn Đối với khoản đảm bảo bằng khoản tiền cam kết cho RMB 2tỉ chứng nhận ký gửi, vào tháng mười 2020, công ty con của Evergrande own cung cấp một cam đảm bảo cho RMB 2tỷ chứng khoán với một công ty cung cấp thời gian kịp thời gian cung cấp, để công ty thứ ba có thể vay ngân hàng cùng một khoản tiền. Những khoản tiền thu được (sau chi phí từ bỏ) được chuyển tới Trung Quốc Evergrande qua nhiều người khác. Số khoản vay ngân hàng hết hạn tháng đôi và đã được trả lại, và cam kết chứng nhận kí gửi đã được gỡ bỏ. Dừng lại! Dừng lại! 2gọn; 2gọn; 2gọn Tuy nhiên, vào tháng ba 2021, công ty con của Evergrande owned cung cấp cho một công ty khác, một công ty cung cấp cam kết bảo đảm cho RMB 2tỷ chứng nhận ký gửi trước thời gian, điều đó cho phép công ty thứ ba vay ngân hàng. Số tiền thu được (sau khi cắt giảm một số chi phí) được trực tiếp chuyển tới Trung Quốc Evergrande qua những người khác. Lần này, vay mượn không trả được, và cam kết chứng nhận kí gửi cho RMB 2tỉ được cung cấp bởi công ty con sở hữu Evergreen đã được thực thi vào tháng Chín 2021. Dừng lại! Dừng lại! 2gọn; 2gọn; 2gọn Ví dụ như: trong tháng giêng, tháng Bảy và tháng Tám 2021, công ty con của tài sản Evergrande cung cấp hai nhóm bảo đảm cam kết chứng nhận ký gửi cho một số công ty từ mặt đất cung cấp thời gian gởi, để các công ty bên ngoài có được khoản vay ngân hàng. Số tiền cam kết của nhóm đầu tiên của chứng nhận ký gửi là RMB 8tỉ. Các khoản vay tương ứng đã được trả vào tháng Bảy 2021, và cam kết của nhóm đầu tiên của chứng nhận ký gửi đã bị gỡ bỏ. Số tiền được cam kết bởi nhóm hai chứng nhận ký gửi là 8.7 tỉ yuan. Tài khoản liên quan đã được chuyển tới Trung Quốc Evergrande qua các công ty tương ứng. Ngân hàng vay liên quan đến cam kết của nhóm chứng nhận ký gửi thứ hai đã hết hạn tháng Mười Một và tháng Mười Một, và người mượn liên quan đã không trả lại được khoản tiền đó. Khoản cam kết chứng nhận kí gửi với một khoản tám. Dừng lại! Dừng lại! 2gọn; 2gọn; 2gọn Ví dụ như bảo đảm cam kết chứng nhận kí gửi của RMB 2.7 tỷ là trong tháng Sáu 2021, Trung Quốc Evergrande mượn từ một người thứ ba, và khoản vay là khoản nợ RMB 2.7, được dùng để thanh to án số tiền phải trả bởi Trung Quốc Evergrande cho con sở hữu Evergrande. Đồng thời, công ty con của tài sản Evergrande cung cấp bảo đảm bằng cam kết của chứng nhận ký gửi với cùng số lượng thời gian từ đặt cọc để cho người thứ ba có thể vay bằng ngân hàng. Số vay ngân hàng liên quan đã hết hạn tháng Chín 2021, và kẻ gây ra nợ đã không đáp trả được. Số chứng nhận kí gửi của nợ RMB 2.7 được cung cấp bởi công ty con sở hữu Evergreen đã được thực thi vào tháng Chín 2021. Dừng lại! Dừng lại! 2gọn; 2gọn; 2gọn Theo dữ liệu điều tra sơ bộ, Hạ Hải Quân và Pan Darong, giám đốc điều hành Trung Quốc Evergrande, và Ke Peng, giám đốc điều hành của Trung Quốc Evergrande Group Co., Lt, một công ty con của Trung Quốc Evergrande, đã tham gia vào dàn xếp này. Do đó, hội đồng quản trị quyết định yêu cầu họ từ chức. Trung Quốc Evergrande cũng thông báo việc bổ nhiệm Liu Zhen và Qian Cheng làm giám đốc điều hành. Sean, giám đốc điều hành hiện tại, đã được bổ nhiệm làm giám đốc điều hành. Trung Quốc Evergrande nói trong thông báo là nó đang thảo luận với Evergrande cơ sở sản phẩm....về kế hoạch đền bù vốn trong cam kết này, chủ yếu bằng việc chuyển tài sản sang Evergrande Sau khi thực hiện kế hoạch trả nợ tương ứng, Đại hội đồng Trung Quốc Heng đã ra một thông báo thêm. Dừng lại! Dừng lại! 2gọn; 2gọn; 2gọn Vào tháng Sáu 20, Trung Quốc Evergrande đã tuyên bố rằng công ty đang tích cực tiến hành tái cấu trúc.,% 2Icforso; Theo thông báo của công ty vào tháng giêng 26, 2022, dự đoán rằng dự án sẽ được thông báo về kế hoạch tái cấu trúc đầu tiên% 2rdso; trước cuối tháng Bảy. A lô lô lô lô lô lô lô lô