Xổ số MEGA

Vị Trí:Xổ số MEGA > Xổ số MEGA > Xsmn 18/02/2022 Hầu phủ, chủ tịch Hiệp hội Đánh giá Kinh tế Trung Hoa Houyunchun: nền kinh tế mới tăng thêm động lực cho phát triển chất lượng cao.

Xsmn 18/02/2022 Hầu phủ, chủ tịch Hiệp hội Đánh giá Kinh tế Trung Hoa Houyunchun: nền kinh tế mới tăng thêm động lực cho phát triển chất lượng cao.

Cập Nhật:2022-07-24 10:30    Lượt Xem:76

Xsmn 18/02/2022 Hầu phủ, chủ tịch Hiệp hội Đánh giá Kinh tế Trung Hoa Houyunchun: nền kinh tế mới tăng thêm động lực cho phát triển chất lượng cao.

Không [1] Vào tháng Bảy 23, lịch s ử buổi họp báo 2021 của doanh nghiệp kinh tế hàng đầu Trung Quốc, CO được tài trợ bởi hiệp hội I.P.A., Xi'an, Chính phủ cộng đồng nhân dân và tỉnh tỉnh Shabani, được tổ chức tại Xi'an. Hội nghị bàn bạc về việc hướng dẫn cho nền kinh tế mới, phát triển thêm động lực và xây dựng một mối giao hưởng lớn. Description The President of China Enteprise Association, former phó director of the development research Center of the State Council and co Chủ tịch of the description uỷ ban of China's top 500 new Nền kinh tế kinh doanh Description Theo Vân Trường chỉ ra rằng thế giới hôm nay đang trải qua những thay đổi lớn chưa từng thấy trong một thế kỷ, và một vòng cách mạng khoa học và công nghệ mới và cải cách công nghiệp đang thay đổi đời s ống và sản xuất của con người. Một thế hệ mới của công nghệ thông tin do trí tuệ nhân tạo, thông tin lớn, hệ thống chắn, 5g, v.v. tạo ra một động lực thúc đẩy mạnh cho sự hoà nhập sâu sắc của nền kinh tế ảo và kinh tế thực tế, mang lại một viễn cảnh áp dụng rộng lớn cho hàng ngàn ngành công nghiệp, và cung cấp một không gian phát triển mới và cơ hội cải tạo và nâng cấp cho các nền công nghiệp truyền thống, năng động kinh doanh lớn và phát triển. Description Đây là nền tảng mà \ Hạo Vân Trường nói rằng nền kinh tế mới của Trung Quốc đại diện cho lực lượng s ản xuất phát triển của hệ thống công nghiệp hiện đại. Dựa trên công nghệ tiên tiến và sự phát triển giá trị vốn có của nhân loạiXsmn 18/02/2022, nó rất quan trọng vào sự hòa nhập và phát triển của thế hệ mới của công nghệ thông tin và các công nghệ truyền thống, một sự hỗ trợ quan trọng để dựa trên giai đoạn phát triển mới, thực hiện khái niệm phát triển mới, và xây dựng một mô hình phát triển mới. Trung Quốc, nền kinh tế mới hiện đại s ức mạnh cốt lõi của chủ đề mới về khoa học và công nghệ. It is characterized by high technologies and high value. it is immediately appropriate Nhanh theo nhu cầu khách quan của xã hội và thị trường, closely Theo chiều hướng thời đại, và has a good hoán cải effection of scientific and technological Achieves; Nền kinh tế mới của Trung Quốc dẫn đầu chiến lược phát triển bền vững của thời đại mới. Nó được hướng dẫn bởi hành động của trách nhiệm xã hội của công ty, thiết lập một khái niệm phát triển mới, cân nhắc lợi ích xã hội và lợi ích sinh thái, tăng tốc chuyển hóa xanh tươi trong việc phát triển chất lượng cao, và mở ra những cách mới để phát triển thịnh vượng chung. Description The đảng và bang dành rất quan trọng cho sự phát triển của nền kinh tế mới và đã xác định một loạt các hướng dẫn, các chính sách và những biện pháp cụ thể để thúc đẩy nền kinh tế mới. Tất cả các lãnh vực, các bộ phận và các đảng liên quan đã tích cực tiến bộ phát triển một nền kinh tế mới. giá trị và chất lượng phát triển của nền kinh tế \ Theo thống kê của Cục thống kê quốc gia, giá trị cộng của ba nền kinh tế mới của Trung Quốc ở 2020 là 16925 Ba. Phần trăm giá trị cộng đồng mới trong GDP đã đạt đến 17.08=, một phần trăm tăng cao 0.7 trong năm trước. Description Theo quan điểm của Hạo Vân Trường, ba nền kinh tế mới đã tăng thêm động lực, mở rộng không gian mới và đóng góp mới cho phát triển kinh tế chất lượng cao của Trung Quốc để đáp ứng những thay đổi thế kỷ và dịch bệnh trong thế kỷ. Description Trình diện cho tình huống mới, những cơ hội mới và thử thách mới của nền kinh tế mới, mục đích của chúng ta là khám phá những công ty kinh tế mới hàng đầu 500 cao, với mức độ khoa học và công nghệ cao và sức mạnh lớn mạnh mạnh lớn trong lĩnh vực kinh tế mới bằng một đánh giá tích tích khách quan, làm tăng sự chú ý của mọi lĩnh vực xã hội cho nền kinh tế mới, làm cho những công ty kinh tế mới nổi tiếng và phát huy tác động của công nghệ. Chúng ta sẽ thúc đẩy các công ty và các công ty liên quan đến nền kinh tế mới để trở nên tốt hơn, mạnh hơn và lớn hơn, phát triển vai trò lãnh đạo của những chủ đề mới về khoa học và công nghệ, và chủ yếu thúc đẩy phát triển chất lượng cao và thịnh vượng chung trong thời đại mới. Hầu Vân Trường nói. Description Hạo Vân Trường nói rằng hiệp hội Đánh giá Kinh doanh Trung Quốc sẽ cố gắng làm việc tốt trong ba lĩnh vực sau đây: Ban đầu, hãy tóm tắt và nắm bắt các định luật của sự phát triển kinh tế mới The development of the new government is ở by Đối diện với thực tế và tiềm năng nhu cầu, establish new development Khái cts,Xổ số MEGA taking the Strategy direction, following the problems, and solving practical problems. Đặc biệt cần phải tiết lộ chính xác luật của một sự phát triển kinh tế mới và tăng cường biểu tình và hướng dẫn tích cực. Hiệp hội Đánh giá China Enterprise sẽ thực hiện nghiên cứu sâu sắc, ép buộc, thảo luận và các hoạt động khác với những người liên quan tới để khám phá luật và đường lối phát triển của nền kinh tế mới, và cung cấp hướng dẫn và tham chiếu cho sự phát triển của nền kinh tế mới từ sự kết hợp hữu cơ của giả thuyết và thực hành và sự hòa nhập sâu sắc của nền kinh tế ảo và kinh tế thực tế ảo. Description thứ hai, tổng hợp và thúc đẩy các trường hợp điển hình của các công ty mới The top 500 new Nền kinh tế kinh tế kinh tế thử nghiệm, phát triển tiến bộ và liên tục cải tạo, và có nhiều kinh nghiệm và thực tế thành công. Hiệp hội Trung Quốc giá trị Enterprise s ẽ, qua nghiên cứu và phỏng vấn các đảng liên quan, đào bới các trường hợp điển hình của nền kinh tế mới, thúc đẩy sự biến đổi và nâng cấp các nền kinh tế truyền thống, phát triển và giao tiếp kinh nghiệm, thiết lập một hệ thống quy định cho thời đại mới của Trung Quốc, thúc đẩy các kinh tế mới để đạt bước nhảy mới, và thúc đẩy thêm các doanh mới vào giới hạn phát triển kinh tế mới, Chúng ta nên thúc đẩy và s ức sống mạnh phát triển tài chính chất lượng cao của Trung Quốc rộng hơn. Description Thứ ba, cố gắng xây dựng một nền tảng cao cấp cho việc mở cửa và hợp tác với các công ty kinh tế mới (2) Tập trung vào việc đánh giá những kinh doanh mới hàng đầu 500, hiệp hội Trung Quốc giá trị kinh tế đang xây dựng một mạng lưới các nhà tư tưởng và doanh nhân mới, liên kết các dự án quốc tế và nội địa, các công ty đa quốc gia, các tổ chức đầu tư và các môn liên quan khác, chuyên gia và học giả, và kết nối các chính trị gia và ngoại giao, ngành công nghiệp, giáo, giáo, nghiên cứu và kinh doanh bằng cách duy trì các trạm tư, trao đổi quốc tế, cuộc điều tra, giáo dục đặc biệt, chuẩn bị, tư pháp và các hoạt động khác khắp năm, Chúng ta sẽ tăng cường mở rộng và hợp tác quốc tế, thúc đẩy thu hút đầu tư, tuyển dụng tài năng, và hòa nhập hai chuỗi trong nền kinh tế địa phương, và giúp các kinh tế mới mở rộng kênh phát triển quốc tế. Description The China Enteprise Association: In the new year, at the beginning of the new journey to building to a modern Xã hội chủ nghĩa xã hội này all a round, the China Enteprise Association is willing to work with you hand to serve new active Enterprise s, lăng xê the development of the new Nền kinh tế, and make due contributions to the high-chất development of China's Nền kinh tế. Houyunchun đã nói. 2Yeah; Description Những ghi chép này được biên bản trực tiếp lập ra tại nơi này và chưa được phát hành bởi diễn giả. Sina. Đăng bài này để phát hành nhiều thông tin không có nghĩa là nó đồng ý với ý kiến của mình hay xác nhận mô tả của nó. Description 377 Chất lượng và sự giải thích chính xác đều có trong ứng dụng của đảo Sinai. Giám đốc điều hành: Vương Mạnh