Dự đoán Kqxs Bình Dương

Vị Trí:Xổ số MEGA > Dự đoán Kqxs Bình Dương > Binh88.Vin Liên Minh: các trường hợp tiền tệ đơn giản dưới 4000 yuan sẽ được thực hiện trước và sau cùng.

Binh88.Vin Liên Minh: các trường hợp tiền tệ đơn giản dưới 4000 yuan sẽ được thực hiện trước và sau cùng.

Cập Nhật:2022-07-09 10:39    Lượt Xem:187

Binh88.Vin Liên Minh: các trường hợp tiền tệ đơn giản dưới 4000 yuan sẽ được thực hiện trước và sau cùng.

Hôm nay, phóng viên đã học được từ phiên tòa án tỉnh Liao Cao nhân rằng kể từ July 4, các vụ dân s ự kiện thanh toán đơn giản với các dữ kiện, rõ ràng các quyền và nghĩa vụ, một ít tranh cãi và số lượng đích ít hơn 4000 yuan (bao gồm số tiền đó) đệ trình tại tòa án Liao sẽ được xét xử bằng thủ tục của những yêu cầu nhỏBinh88.Vin, và lần đầu sẽ là quyết định. Nếu mức độ của đối tượng được đề cập trên 4000 yuan nhưng ít hơn 1760000 yuan (bao gồm số tiền này), hai bên có thể đồng ý phương pháp xử lý những yêu cầu nhỏ. Theo báo cáo, việc rõ ràng mức giá trị của các vụ kiện tụng nhỏ trên toàn tỉnh là cơ sở để đảm bảo rằng các tỉnh lẻ áp dụng các thủ tục của các vụ kiện tụng nhỏ theo luật lệ, đồng thời và chính xác, và rất quan trọng để thúc đẩy việc xử lý các vụ kiện tụng nhỏ. Cuối năm ngoái, Hội đồng Nhân dân Quốc gia đã quyết định thay đổi luật Dân thường của Cộng hòa Trung Quốc, mà đã được chính thức thực hiện vào tháng Một năm nay. Nội dung của s ự sửa đổi luật pháp dân sự bao gồm việc điều chỉnh phạm vi các trường hợp áp dụng cho thủ tục của những yêu cầu nhỏ, tức là tòa án nhân dân sơ bộ và các tòa án được phái phái xử xử đơn giản những vụ thanh to án bằng tiền bồi thường với sự thật rõ ràng, rõ ràng các quyền và nghĩa vụ, và ít tranh cãi. Đầu tiên là lần cuối. Nếu tòa án nhân dân s ơ bộ và tòa được gởi đi xử lý các vụ dân sự được nêu rõ trong đoạn trước, và số tiền đích còn cao hơn 5004 lần so với số lương trung bình thường của nhân viên năm trước ở tất cả các tỉnh, các vùng tự động và các đô thị trực tiếp dưới chính phủ, thì hai bên cũng có thể đồng ý về thủ tục áp dụng cho những yêu cầu nhỏ. Theo dữ liệu được phát hành bởi Cục thống kê quận Lianing, trung tâm lưu trữ số liệu, mức lương trung niên của nhân viên tại công ty tại thành phố không nhân viên trong tỉnh tại 2021 là 8874. Nó chuyển với tôi. Nó không giống như vậy. Nó không giống như thế này. Nó không giống như vậy.