Kqxs Quảng Bình

Vị Trí:Xổ số MEGA > Kqxs Quảng Bình > Sxkt 6/2/2022 Chính quyền quản lý thị trường đã ban hành sáu luật hỗ trợ nhằm cải thiện luật chống độc quyền.

Sxkt 6/2/2022 Chính quyền quản lý thị trường đã ban hành sáu luật hỗ trợ nhằm cải thiện luật chống độc quyền.

Cập Nhật:2022-06-29 08:58    Lượt Xem:161

Sxkt 6/2/2022 Chính quyền quản lý thị trường đã ban hành sáu luật hỗ trợ nhằm cải thiện luật chống độc quyền.

Theo báo cáo tập sự... đây là một hiệp ước A. A. N. 2.0. ngày tháng Bảy, để thực hiện luật chống độc quyền đã được sửa đổi và làm tăng sự minh bạch và dự đoán của pháp luật. Nội bộ giám sát thị trường đã thay đổi sáu quy tắc hỗ trợ và yêu cầu ý kiến công khai. bức tranh này thực hiện những cải tiến quan trọng về sự thích hợp của đối tượng độc quyền trong lĩnh vực nền tảng kinh tế, kể cả sự bổ sung những điều khoản liên quan đến việc vận chuyển tự ưu tiên của những người môi trường đa quốc có thị trường cao; Làm tăng mức thu nhập của tuyên bố tập trung kinh doanh, và nhập giá trị thị trường (đánh giá) của người mua rồi để phản ánh khả năng thị trường của mình. Một phương tiện kinh tế số mới là phương pháp hành xử để đạt được thỏa thuận độc quyền. Sử dụng biện pháp tự ưu tiên cho các công ty tổ chức sản xuất ra tổ chức sản xuất ra bảo hiểm (rạp chiếu phim về phơi nắng) được đề nghị yêu cầu xác định rằng các công ty môi trường có vị trí đánh giá cao không được phép sử dụng quy tắc về dữ liệu, thuật to án, công nghệ và platform. Giá trị ưu tiên bao gồm việc ưu tiên việc hiển thị hay xếp hạng hàng của riêng họ; Sử dụng dữ liệu không công khai của những người điều khiển trên bục để phát triển hàng hóa của họ hoặc hỗ trợ việc đưa ra quyết định của họ. Theo ghi chép của bản soạn thảo về luật cấm xâm phạm vị trí thống trị thị trường (Dự thảo về phơi nắng) thì yêu cầu tăng cường biểu hiện tự ưu đãi của các công ty phát triển vị trí thống trị thị trường bởi các công ty đa phần thị trường được đề xuất dựa trên một cái giá hợp lý về kết quả nghiên cứu lí thuyết và luật pháp nước ngoài và hành pháp thực thi pháp luật. Theo như tuyên bố tập trung của những người kinh doanhSxkt 6/2/2022, theo luật pháp và quy định hiện tại, tiêu chuẩn tuyên bố tập trung của những người kinh doanh được tính to án bằng cách xoay chuyển của cả hai người trong giao dịch, điều đó sẽ khiến một số những người lớn thoát khỏi sự giám sát luật chống độc quyền khi họ mua bất hợp pháp những người kinh doanh nhỏ và trung bình. Theo quy định này, những điều luật của Hội Đồng Quốc gia về các tiêu chuẩn báo cáo về sự tập trung của các công ty do Chính quyền giám sát thị trường (Dự thảo được xem xét lại) đã tăng tối đa các tiêu chuẩn báo cáo. Nó được đề xuất là sự tập trung của những người kinh doanh không đạt được các tiêu chuẩn báo cáo tương ứng, nhưng một trong những người kinh doanh tham gia vào tập đoàn có một doanh thu lớn hơn hàng trăm tỷ yuan trong năm tài chính trước, và giá trị thị trường (hay đánh giá) của người mua được chưa hơn 800triệu yuan, và doanh thu nhập tại Trung Quốc trong năm tài khoản năm tài chính trước đối với hơn một phần ba số thu nhập của nó trên to àn cầu, Người kinh doanh phải báo cáo trước đến cơ quan thực thi pháp luật chống đối của Hội Đồng Quốc gia. thì không thể thực hiện tập đoàn. Sử dụng luật chống trầm trọng của Cộng hòa Trung Quốc, như mới được s ửa vài ngày trước, ghi rõ rằng nếu một người điều hành tập trung trái với luật pháp này và có hoặc có tác động loại trừ hay hạn chế cạnh tranh, thẩm quyền chống trầm trọng của Hội đồng quốc gia sẽ ra lệnh cho người điều hành tập đoàn để ngăn chặn sự tập trung, sắp xếp cổ phần hay tài sản trong một thời gian hạn, chuyển công việc vào một thời gian hạn mà có thể có hoặc có tác động cần thiết để quay về bang trước khi tập hợp, Tính giá trị giá trị ít hơn chục phần trăm số lượng bán trong năm trước; Nếu nó không có hiệu quả loại bỏ hay hạn chế sự cạnh tranh, nó sẽ được phạt không hơn năm triệu đô-ni. Điều này có nghĩa là nếu các công ty lớn bất hợp pháp có vấn đề về sự cạnh tranh, thì thu nhập của những người liên quan càng cao, mức độ trừng phạt sẽ càng lớn. như việc tạo ra những thỏa thuận độc quyền nhờ vào nền kinh tế kĩ thuật số, những quy tắc cấm các hiệp định độc quyền (Dự thảo về phơi nắng) rõ ràng cấm những người có quan hệ cạnh tranh đạt được những thỏa thuận độc quyền sau đây về các thao tác độc quyền, bao gồm việc đồng ý từ chối cung cấp hay bán hàng cho những người chuyên nghiệp cụ thể. đồng tình từ chối mua hoặc bán hàng của những người chuyên nghiệp cụ thể; Đồng lõa hạn chế của những người kinh doanh đặc biệt không được giao dịch với những người kinh doanh có mối quan hệ cạnh tranh với họ. Tẩy chay giao dịch bằng cách khác. Description