Xổ số MEGA

Vị Trí:Xổ số MEGA > Xổ số MEGA > Ai Trúng Rồi Miền Bắc Lina Ziene sẽ không huấn luyện Paris hè này đâu.

Ai Trúng Rồi Miền Bắc Lina Ziene sẽ không huấn luyện Paris hè này đâu.

Cập Nhật:2022-06-22 10:00    Lượt Xem:109

Ai Trúng Rồi Miền Bắc Lina Ziene sẽ không huấn luyện Paris hè này đâu.

Theo RMC của Pháp vào tháng Sáu, Zidane sẽ không huấn luyện Paris vào mùa hè nàyAi Trúng Rồi Miền Bắc, nhưng nó có thể huấn luyện trong tương lai. Nó thành công nhất yêu cầu của Qatar. Nhưng mục tiêu chính của anh ta vẫn là huấn luyện nước Pháp và s ẽ không huấn luyện Paris vào hè này. Nếu Descathams rời bỏ văn phòng sau khi ly Thế giới ở Qatar, Zidane chắc chắn sẽ là ứng cử viên cho nhà quản lý mới và ứng cử viên chính. Description