Xổ số MEGA

Vị Trí:Xổ số MEGA > Xổ số MEGA > Mơ Thấy Kiến Đánh Con Gì Cảnh báo đi! Lửa sống ở vùng biển Boai

Mơ Thấy Kiến Đánh Con Gì Cảnh báo đi! Lửa sống ở vùng biển Boai

Cập Nhật:2022-06-22 10:26    Lượt Xem:109

Mơ Thấy Kiến Đánh Con Gì Cảnh báo đi! Lửa sống ở vùng biển Boai

Theo trang web của Trung quốc an ninh hàng hải, Đường Sơn an ninh Đường cao cấp đã ban hành một cảnh báo về sự an to àn hàng hải. Từ 0:00 trên June 20 đến 10:00 trên June 26Mơ Thấy Kiến Đánh Con Gì, các hoạt động lửa sống được thực hiện trong vài vùng biển BoaiMơ Thấy Kiến Đánh Con Gì, và không được phép vào. Thoát ra khỏi bản đồ